Home / Gói đầu tư / Gói đầu tư MẸ BỒNG CON (19.420€), đến 01/04/2017

Gói đầu tư MẸ BỒNG CON (19.420€), đến 01/04/2017

Gói đầu tư Onecoin này có tên gọi là “Mẹ Bồng Con” hoặc “MBC” hoặc “597”. Đây là gói sẽ thu được lượng Onecoin lớn, đặc biệt là có mức thanh khoản cao và thu hồi vốn nhanh vì được ứng trước một mẻ onecoin, ngay sau khi nạp tiền, gọi là mẻ coin hoàn vốn, vì chỉ cần bạn bán gần hết số Onecoins đó là bạn đã thu hồi hết vốn.

Bảng phân tích mang tính tham khảo:

>>>Mua tài khoản 

Mr Huy
Email : updating-Mail
Facebook : https://www.facebook.com/updating
Phone : 0906 81 79 22

Trả lời

Mr. Huy 0906 81 79 22