Home / Tư Vấn OneCoin / Blockchain của OneCoin

Blockchain của OneCoin

Blockchain là một công nghệ kĩ thuật số nhằm ghi lại và kiểm chứng các giao dịch. Blockchain thay đổi cách mà nhiều ngành công nghiệp hoạt động bao gồm thị trường tài chính. Nó là một công cụ quan trọng ở phía sau của sự cải tiến, đặc biệt là  tiền tệ điện tử nói chung và OneCoin nói riêng.

Một công cụ bảo mật giúp thiết lập một mạng lưới kinh doanh có hiệu quả về chi phí, sổ cái của blockchain có thể theo dõi và trao đổi mọi giá trị.

OneCoin blockchain mới rất mạnh trong việc có thể tiến hành nhiều giao dịch hơn là nhà cung cấp thẻ tín dụng. Mỗi phút nó hoạt động đều đã cung cấp cho những người bán một sự lựa chọn bởi khả năng lưu trữ những dữ liệu KYC của người dùng của nó – tạo ra một tiêu chuẩn mới torng nền công nghiệp tiền điện tử.

Được điều chỉnh cho các giao dịch đại trà trong tương lai, the OneCoin blockchain có thể tiến hành nhiều giao dịch hơn những nhà cung cấp tín dụng trên toàn cầu.

Blockchain của Onecoin bao gồm mỗi giao dịch được tiến hành bằng OneCoin. Các giao dịch vô danh không được phép tiến hành và những công ty phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt theo điều luật chống rửa tiền, thực hiện các thủ tục KYC trong mọi khía cạnh khác nhau của hoạt động.

OneCoin là hệ thống tiền điện đử đầu tiên lưu trữ những dữ liệu KYC trong blockchain của nó.

Blockchain được đặt nền tảng trên những điều khoản xác thực, xác nhận và lưu trữ thông tin một cách nhất quán, những chuỗi số không thể bẻ khóa được làm cho hệ thống an toàn hơn bằng cách loại bỏ mọi chiêu trò gian lận, lừa dối và giả mạo.

Bởi vì hệ thống được tập trung, nên OneCoin blockchain không tương tự một Sổ cái công cộng, như blockchain của những hệ thống tiền điện tử phi tập trung. Chúng tôi tự hào là công ty tiền điện tử đầu tiên trong ngành công nghiệp này, giới thiệu một việc kiểm toán hàng tháng của blockchain. Tất cả các báo cáo kiểm toán của OneCoin blockchain đã chứng minh rằng OneCoin blockchain là nhất quán và số lượng những đồng tiền được khai thác là chính hãng.

Theo onecoin.eu

>>>Mua tài khoản

Đề xuất

Phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo

Ngày 21/08/2017 phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký: Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ …

Trả lời

Mr. Huy 0906 81 79 22