Home / Tư Vấn OneCoin / Liên minh châu Âu thay đổi luật về tiền ảo

Liên minh châu Âu thay đổi luật về tiền ảo

Chỉ KYC chấp nhận rằng tiền ảo sẽ được cho phép hoạt động trong khuôn châu Âu…

Liên minh châu Âu muốn nhận định rõ người sử dụng Bitcoin.

Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu đã đề xuất sửa đổi một chỉ thị về ngăn chặn tiền khỏi việc bị rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, họ đòi hỏi phải có trao đổ tiền tệ ảo và ví tiền để xác định hoạt động đáng ngờ, một chỉ thị rằng sẽ bao gồm xác định bitcoin và những người sử dụng tiền ảo vô danh khác

Để ngăn chặn việc hệ thống tài chính châu Âu khỏi việc bị rửa tiền và tài trợ cho khủng bố mà sẽ được phát hành vào ngày 6/6.

Nghị viện châu Âu tháng 5 đã thông qua một đề xuất cho một lực lượng đặc nhiệm để điều tra vai trò của một vài hệ thống tiền tệ ảo như bitcoin vì có một lượng lớn người sử dụng với hình thức giấu tên của một vài hệ thộng tiền tệ mà ở đó cho phép sử dụng cho mục đích tội phạm.

Khái niệm OneCoin đã được đưa ra vào tháng 9 năm 2014 đã bắt đầu bổ sung những thủ tục này vào năm 2015. OneCoin thực sự đã tiến thêm một bước nữa và bắt đầu lưu trữ chi tiết KYC (Biết khách hàng của bạn) vào Blockchain của họ.Vẫn chưa ai khác đưa ra hình thức này vậy nên họ đang tiến về phía trước của cuộc chơi.

Onecoin là tiền ảo duy nhất ngụ ý với tất cả các luật châu Âu về tiền ảo.

Luật về tiền tệ ảo của Liên minh Châu Âu được công bố

“Ủy ban châu Âu thông qua đề xuất vào ngày 5 tháng 7 năm 2016 về luật để bổ sung Chỉ thị 4 Chống Rửa tiền (4AMLD) sẽ đưa các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền tệ và các nhà cung cấp túi tiền vào khuôn khổ luật chống rửa tiền của EU.

Các đề xuất sẽ xem các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ ví được thêm vào danh sách các đơn vị bắt buộc phải thực hiện công việc kiểm tra khách hàng (còn gọi là KYC), giám sát các giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Chỉ có những người tham gia trao đổi giữa các loại tiền tệ ảo và fiat được bao gồm. Đơn vị tiền tệ ảo để đổi tiền tệ ảo không được bảo hiểm. Ví dụ, trao đổi Bitcoin-to-Ether sẽ không được quy định.

Các đề xuất mở rộng 4AMLD cho “các nhà cung cấp hoạt động cơ bản và chuyên nghiệp trong các dịch vụ trao đổi …” mà đề nghị các công ty sở hữu việc kinh doanh cơ bản không trao đổi tiền ảo, và bất cứ ai mua hoặc bán tiền ảo hoặc thỉnh thoảng mua tài chính đều bị loại trừ.

Chỉ những nhà cung cấp dịch vụ tiền giấy cung cấp dịch vụ giám sát các chứng chỉ cần thiết để truy cập vào các loại tiền tệ ảo mới được đưa vào luật. Tuy nhiên, không có hạn chế mục đích chính, nghĩa là bất kỳ ai có trách nhiệm chăm sóc các chìa khóa tiền tệ ảo cho người khác chắc chắn sẽ cần phải kiểm tra cẩn thận, giám sát các giao dịch và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Các chủ chốt của Multisig có thể bị bắt bởi những điều khoản này.

Dự thảo chỉ thị được mong đợi nhiều và phù hợp với Kế hoạch hành động của Ủy ban về chống lại việc tài trợ tài chính cho khủng bố được công bố vào tháng Hai. Tôi hài lòng Ủy ban đã lắng nghe những can thiệp của EDCAB và quyết định giảm một số đề xuất cơ bản của nó. Tuy nhiên, EDCAB tiếp tục làm đại diện cho Ủy ban, các quốc gia thành viên và các nước thành viên, đặc biệt về phạm vi và các định nghĩa.

Các đề xuất này được đưa ra tại Hội đồng Châu Âu (bao gồm các quốc gia thành viên) và Quốc hội được bầu trước khi trở thành luật.28 quốc gia thành viên (Anh vẫn là một, cho đến bây giờ) sau đó sẽ phải chuyển hướng này thành luật quốc gia, một quá trình mà thường mất đến 2 năm. Tuy nhiên, Ủy ban đang kêu gọi hoàn thiện vào ngày 1 tháng 1 năm 2017. Với Quốc hội Châu Âu hiện tại trong phiên họp toàn thể cuối cùng trước kỳ nghỉ hè và với nhiều quy định về rửa tiền và tài trợ cho khủng bố khác, thời hạn đó sẽ rất có tính thách thức.”

Đề xuất này định nghĩa “tiền tệ ảo” như là một đại diện số hóa giá trị có thể được chuyển giao, lưu trữ hoặc mua bán và chấp nhận bởi các cá nhân tự nhiên hoặc pháp lý như một phương tiện trao đổi, nhưng không có tình trạng đấu thầu hợp pháp.

Theo đề xuất mới, các quốc gia thành viên được yêu cầu đảm bảo rằng các dịch vụ trao đổi giữa các loại tiền tệ ảo và các loại tiền tệ fiat, và các nhà cung cấp ví tiền gửi lại, đều được đăng ký.

Vì vậy, thế giới của tiền ảo đang thay đổi và nó càng trở nên nâng cao hơn thì những chính phủ càng muốn miếng bánh của họ nhiều hơn. Các giao dịch và dữ liệu vô danh sẽ không được phép

Câu hỏi là bao lâu mọi người thực sự nghĩ rằng họ có thể bỏ đi việc vô danh & Có phải vì lý do Bitcoin và các loại tiền tệ khác vô danh đã không đạt được dòng chảy chính sau tất cả những năm này?

Chỉ có thời gian mới có thể cho ta biết điều này sẽ diễn ra như thế nào cho không gian trao đổi này, nhưng các loại tiền tệ như Onecoin hoàn toàn hòa nhập trong cuộc chạy đua để dẫn đầu dẫn dắt trách nhiệm đưa sự minh bạch và sự tuân thủ đến ngành công nghiệp này.

Tạm dịch

thecryptoproezine.com

 

Đề xuất

Phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo

Ngày 21/08/2017 phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký: Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ …

Trả lời

Mr. Huy 0906 81 79 22