Home / Tư Vấn OneCoin / OneLife đạt hơn 3.000.000 thành viên

OneLife đạt hơn 3.000.000 thành viên

Số lượng thành viên đạt hơn 3.000.000 tại thời điểm viết bài, một con số ấn tượng. Có thể xem như là 1 quốc gia be bé được rồi, cùng sử dụng đồng tiền chung Onecoin. Trong một vài ngày nữa thôi số lượng thành viên có thể vượt qua 1 quốc gia dầu mỏ, nổi tiếng giàu có và thịnh vượng, đó là Kuwait (dân số khoảng 3.051.000 người).

The OneLife Family đã đạt mức 3 triệu thành viên – một bước tiến ấn tượng trên cuộc hành trình dẫn đến thành công!

Trong vòng chưa tới 3 năm, OneLife đã thiết lập được cho mình để trở thành một trong những công ty tiếp thị mạng lưới dẫn đầu toàn cầu và gặt hái được thành công gần nhất là đạt hàng triệu những thành viên đến từ khắp nơi trên thế giới tin tưởng vào OneLife.

Sau thành công to lớn này chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn những người đã trở thành một phần của mạng lưới của chúng ta và tự tin rằng chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau kiến tạo nên lịch sử. Ngày càng nhiều người đang tận dụng những sản phẩm cùng dịch vụ độc đáo của chúng tôi. và chúng tôi xin cam đoan với bạn rằng sẽ tiếp tục đưa ra nhiều cơ hội hấp dẫn nữa đến tất cả mọi người.

The Onelife Network (OLN) đang là một mạng lưới phát triển toàn cầu được tạo ra bởi thương hiệu tiền điện tử OneCoin. Những thành viên có thể tận hưởng việc tiếp cận được hàng loạt những chương trình học trực tuyến mà giúp cho chúng ta áp dụng được những lý thuyết về tài chính vào thực tiễn. Điều này cho phép chúng ta hiểu và khai thác tiền điện tử OneCoin và đảm bảo thực hiện các giao dịch an toàn, chi phí thấp, xuyên biên giới.

Chúng ta vô cùng biết ơn vì chúng ta đã có những cơ hội để chia sẻ nhiều khoảnh khắc thú vị cùng nhau. Những sự kiện như the OneLife MASTERMIND, Gold Rush, The Rise of The Empire và Coin Rush đã chứng minh năng lực của chúng tôi và những cái chúng tôi có thể đạt được.

Những sự kiện của công ty chúng tôi đã thể hiện như một sự bắt đầu của việc khai thác ONE vào tháng 1/2015, khi mà tổng số lượng thành viên đã đạt trên 51.000. Sau đó, vào tháng 5/2015 hơn 3000 thành vên có mặt ở Dubai, trong suốt sự kiện “Gold Rush” và chứng kiến sự bắt đầu của giao dịch ONE. Trong tháng 9, OneCoin đã đạt hơn 600.000 thành viên và 5000 trong số họ đã tham gia cùng chúng tôi ở Macau để tổ chức kỷ niệm năm đầu tiên của công ty trong suốt sự kiện “The Rise of the Empire”

Vào tháng 6/2016 chúng tôi đã phát triển đến 2 156 000 thành viên và việc kinh doanh đã mở rộng đủ để giới thiệu 2 nhãn hiệu riêng biệt trong suốt sự kiện “Coin Rush” ở London trên hơn 4000 thành viên – OneLife – cho hệ thống và Onecoin – cho hệ thống tiền điện tử. Ngày nay những thương hiệu này đã có những thương hiệu riêng, trang web và những doanh nghiệp chính riêng biệt.

Sự kiện tiếp theo của chúng tôi vào tháng 5/2017 ở Macau sẽ chắc chắn tiếp tục cải tiến ấn tượng và những thông báo từ những sự kiện trước đây và chúng tôi đang trông đợi để gặp 4500 người ở đây!

Với hơn 3 triệu thành viên trong gia đình OneLife chúng tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng tương lai sẽ ra sao. Và chúng tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có thể gặt hái nhiều thành công hơn nữa, trở nên mạnh mẽ hơn và sự tăng trưởng theo cấp số của chúng ta sẽ tiếp tục. Cảm ơn sự ủng hộ cùng lòng tin của các bạn! Như chúng tôi đã nói: Onelife – cùng nhau làm nhiều hơn nữa.

>>>Mua tài khoản

————–

The OneLife Family has now reached the 3 million mark – yet another impressive milestone on its path to success!

In less than 3 years, OneLife has established itself as one of the leading global network marketing companies, and the latest achievement is proof that millions of Members from around the world continue to believe in the OneLife concept.

Following this tremendous achievement, we would like to thank all of you, who are already part of our Network, and are confident we can continue making history together! More and more people are taking advantage of our unique products and services, and we assure you that we will keep on presenting the best opportunities for all of you!

The OneLife Network (OLN) is a growing global network that was born out of the OneCoin cryptocurrency brand. Members enjoy access to an array of e-learning programs that help them apply financial theory to practice. This allows them to understand and mine the OneCoin cryptocurrency, and make secure, low-cost, cross-border transactions.

We are thankful that we had the chance to share many fantastic moments together. Events like the OneLife MASTERMIND, Gold Rush, The Rise of The Empire and Coin Rush have proven how strong we are and what we can achieve.

Our corporate events marked major announcements like the start of the ONE mining in January 2015, when the total number of members was just above 51 000. Then, in May 2015 over 3 000 members were present in Dubai, during the “Gold Rush” event and witnessed the start of the ONE trading. In September, OneCoin had over 600 000 members and 5 000 of them joined us in Macao to celebrate the first year of the Company during our event “The Rise of The Empire”.

By June 2016 we had grown to 2 156 000 members and the business had expanded enough to introduce 2 separate brands during the “Coin Rush” London event in front of over 4000 members – OneLife – for the network, and OneCoin – for the cryptocurrency. Today the brands have separate brand identities, websites and core businesses.

Our next event in Macao in May 2017 will undoubtedly continue the trend of fantastic improvements and announcements from our past events and we are looking forward to meeting 4 500 of you there!

With over 3 million people already in the OneLife Family, we can only imagine what the future will hold. And we’ve already shown that together we can achieve more, we are stronger and our exponential growth is bound to continue! Thank you for your support and trust! As we say: OneLife – Together for more!

Theo onelife.eu

>>>Mua tài khoản

Đề xuất

Phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo

Ngày 21/08/2017 phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký: Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ …

Trả lời

Mr. Huy 0906 81 79 22