Home / Tư Vấn OneCoin / Tiền tệ quốc gia được đầu tư Blockchain?

Tiền tệ quốc gia được đầu tư Blockchain?

Công nghệ Blockchain đang chuyền từ lý thuyết sang thực tế và nó dường như diễn ra nhanh hơn mong đợi. Việc sử dụng Blockchain hứa hẹn mang lại hiểu quả ấn tượng trong giao dịch tài chính và bao hàm tài chính ở những quốc gia đang phát triển đồng thời loại bỏ tính cấp thiết của một nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, loại bỏ nguy cơ hệ thống và gian lận về tài chính. Sáng kiến này sẽ gặt hái được nhiều hiệu quả hơn và mức giá thấp hơn.

Như vậy, các chủ doanh nghiệp không thể bỏ qua những cơ hội chuyển đổi của Blockchain. Trong suốt những năm tôi làm việc với tư cách là CEO của Coinify, tôi đã gặp nhiều trở ngại cho việc thông qua Blockchain. Nó dường như là chúng đang đi từ cường điệu đến chống cường điệu và trở lại lần nữa. Tuy nhiên, ở giữa có lẽ là con đường của sự nâng cấp và hiện đại hóa thông qua Blockchain. Dưới đây tôi sẽ đưa ra những yếu tố chính đóng vai trò trong việc giới thiệu tiền tệ quốc gia trên Blockchain được quy định bởi nền công nghiệp tài chính.

Cơ sở hạ tầng tài chính đang thay đổi rất chậm

So sánh với những lĩnh vực khác như là truyền thông, quảng cáo du lịch và khách sạn, tài chính vẫn chưa trải qua làn sóng của sự đổ vỡ trên nền  tảng của sự gia tăng về sức mạnh của máy tính và internet. Sự chuyển đổi chậm trễ của ngành công nghiệp tài chính là bởi vì sự phong phú của những quy định mà nó làm giới hạn khả năng thích nghi với cải tiến và làm cho hệ thống sinh thái gặp nhiều khó khăn hơn để cản trở. Tuy nhiên, sự phát triển công nghệ và hàng loạt những cuộc khủng hoảng tài chính đòi hỏi một sự thay đổi cơ bản trong ngành công nghiệp này: đó là sự ra đời của Blockchain.

Ba yếu tố sau đây là động lực chính cho các chính phủ phát hành tiền tệ quốc gia trên Blockchain:

  1. Quy định thanh toán đang thay đổi

Khi nói đến không gian quy định, hướng dẫn dịch vụ thanh toán được sửa đổi được phát hành gần đây của Ủy ban châu âu có lẽ là bước đầu tiên hướng tới những thay đổi chính. Hướng dẫn này sẽ cho phép những khách hàng ngân hàng ( cả người tiêu thụ và người kinh doanh) để sử dụng, nhà cung cấp bên thứ ba để quyển lý tài chính của họ, cho phép sự ra đời nhiều công ty mới thành công. Bất cứ ai có thể thích nghi và sử dụng một cách thân thiện đồng thời tiết kiệm thời gian và cắt giảm chi phí thành công. Cuối cùng, ngành công nghiệp này sẽ trải nghiệm nhiều quan hệ hợp tác mới giữa các nhà khởi nghiệp và doanh nghiệp cũng như việc sáp nhập và mua lại giữa những công ty lớn. Hơn nữa nó sẽ đưa ra nhiều cơ hội cho ngân hàng để  trở nên linh hoạt hơn và tập trung hơn vào khách hàng.

Còn tiếp…

Theo Mark Højgaard, đồng sáng lập và giám đốc điều hành tại Coinify với kinh nghiệm quản lý và điều hành không gian công nghệ thanh toán.

www.forbes.com

Đề xuất

Phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo

Ngày 21/08/2017 phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký: Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ …

Trả lời

Mr. Huy 0906 81 79 22